Program, Grensesprenger 2023

Powerhouse Brattorkaia

Program lørdag 14. januar

Grensesprenger program lordag

Program søndag 15. januar

Grensesprenger program sondag