Konkurranseregler Slik deltar dere

Vi skal være klimanøytrale innen 2045. Vi er godt i gang, men vi trenger flere som deg - grensesprengere, som vil mer! Bli med på tidenes studentkonkurranse!

Påmelding

Konkurransen krever at man deltar i lag bestående av 2-4 deltakere som alle er fulltidsstudenter ved en norsk høyskole eller et universitet. Det er ingen krav om at lagmedlemmene må gå på en bestemt studieretning for å delta. Vi oppfordrer alle studenter som mener de kan bidra til å kutte klimagassutslippene våre til å delta. Påmeldingen gjennomføres her.

Konkurransens gang

Konkurransen og oppgaven blir offentliggjort 6. september 2023.

Oppgave er todelt, bestående av en faglig del og video-del. Oppgaven må leveres innen 24. oktober 2023 kl 23:59. Logg inn på min side og lever oppgaven.

Finalehelgen

Den siste oppgaven blir offentliggjort lørdag 13. januar, og lagene får da litt over ett døgn på seg til å løse oppgaven og forberede en presentasjon. Det vil bli mulighet for å søke støtte og faglige råd fra noen av Skanskas beste fagfolk, og programleder Selda Ekiz vil også komme med noen tips og triks når det gjelder formidling og scenenærvær. I tillegg til det faglige, blir det også lagt opp til sosialt samvær på kvelden.

Etter at alle lagene har presentert løsningene på oppgaven i plenum på søndagen, trekker juryen seg tilbake og kårer en vinner. Vinnerlaget blir offentliggjort på søndag 14. januar på ettermiddagen.

Finalehelgen starter fredag 12. januar på ettermiddagen og varer til ettermiddag/kveld søndag 14. januar. Skanska dekker reise og opphold for alle som blir plukket ut til å være med.

Premien

Vinnerlaget blir kåret søndag 14. januar 2024 og hvert medlem av laget får dekket lånedelen av basislånet fra Lånekassen på mastergraden av Skanska. Det vil kun bli gitt støtte fra Skanska til å slette 60% av basislånet for det ordinære studielånet for maksimalt fire semester. Dette forutsetter dermed at mastergraden gjennomføres på normert tid og at 40% av basislånet omgjøres til stipend fra Lånekassen. Det gis ikke støtte fra Skanska til å dekke lån for semestre på bachelorgradsnivå, ytterligere semestre utover normert tid på mastergradsnivå, skolepenger og eventuelle andre tilleggslån. Summen som dekkes av Skanska er maksimalt på 165 000 NOK per person på vinnerlaget og forutsetter at det kan dokumenteres fra vinneren at mastergraden er gjennomført på normert tid. Utbetalingen vil ikke gjennomføres før Skanska har mottatt kopi av vitnemålet som dokumentasjon på at mastergraden er gjennomført. Ettersom premien er over 10 000 kroner, vil hele beløpet være skattepliktig. Premien utbetales til hver enkelt vinners konto og nettobeløpet vil variere basert på den enkeltes skattesats.

Skanska forbeholder seg retten til å bruke innleverte oppgaver, idéer og løsningsforslag videre etter eget ønske uten ytterligere vederlag til lagene.

Vurderingskriterier

Juryen består av en gruppe fageksperter og ledere i Skanska. Innsendte bidrag vurderes etter følgende kriterier, men som en samlet helhetsvurdering:

Originalitet

  • Er ideen nyskapende?
  • Tar den problemstillingen ett skritt videre mot en løsning?
  • Kombinerer idéen andre gode idéer på nye måter?

Gjennomførbarhet

  • Lar idéen seg gjennomføre i dag?
  • Eller i nær fremtid?
  • Krever idéen teknologi som foreløpig er utenfor rekkevidde eller kan vi modifisere eller videreutvikle på eksisterende teknologi eller metodikk?

Presentasjon

  • Lykkes laget å presentere ideen på en god måte?