Her er konkurransevilkårene Konkurransevilkårene til Grensesprengerne

Påmelding:
Konkurransen krever at man deltar i lag bestående av 2-4 deltakere som alle er studenter ved en norsk høyskole eller et universitet. Samtlige deltakere må være fulltidsstudenter innenfor ingeniørfag ved et teknisk, natur- eller miljøvitenskapelig fakultet. Påmelding gjøres på grensesprenger.no

Konkurransens gang:
Konkurransen blir offentliggjort 10. september 2021 og da er første oppgave tilgjengelig. Første oppgave må leveres innen 15. november 2021 klokken 12:00.

Oppgave 2 offentliggjøres 15. november 2021 kl 12:00 og må leveres innen 17. januar 2022 kl 12:00. Laget må ha levert en besvarelse på oppgave 1 for å kvalifisere til å levere oppgave 2. Begge oppgavene må leveres gjennom oppgavemodulen på grensesprenger.no.

I slutten av januar 2022 velger en jury bestående av Skanska-ansatte fem lag som blir invitert til finalehelgen i Trondheim 11.-13. februar 2022.

Finalehelgen:
Den tredje og siste oppgaven blir offentliggjort lørdag 12. februar, og lagene får da litt over ett døgn på seg til å løse oppgaven og forberede en presentasjon. Det vil bli mulighet for å søke støtte og faglige råd fra noen av Skanskas beste fagfolk, og programleder Selda Ekiz vil også komme med noen tips og triks når det gjelder formidling og scenenærvær. I tillegg til det faglige, blir det også lagt opp til litt underholdning og sosialt samvær på kvelden, og det vil fort dukke opp en og annen overraskelse.

Etter at alle lagene har presentert løsningene på oppgaven i plenum på søndagen, trekker juryen seg tilbake og kårer en vinner. Vinnerlaget blir offentliggjort på søndag 13. februar på ettermiddagen.

Finalehelgen starter fredag 11. februar på ettermiddagen og varer til ettermiddag/kveld søndag 13. Februar. Skanska dekker reise og opphold for alle som blir plukket ut til å være med.

Premien:
Vinnerlaget blir kåret søndag 13. februar 2022 og hvert medlem av laget får dekket lånedelen av basislånet fra Lånekassen på mastergraden av Skanska. Det vil kun bli gitt støtte fra Skanska til å slette 60% av basislånet for det ordinære studielånet for maksimalt fire semester. Dette forutsetter dermed at mastergraden gjennomføres på normert tid og at 40% av basislånet omgjøres til stipend fra Lånekassen. Det gis ikke støtte fra Skanska til å dekke lån for semestre på bachelorgradsnivå, ytterligere semestre utover normert tid på mastergradsnivå, skolepenger og eventuelle andre tilleggslån. Summen som dekkes av Skanska er maksimalt på 152 000 NOK per person på vinnerlaget og forutsetter at det kan dokumenteres fra vinneren at mastergraden er gjennomført på normert tid. Utbetalingen vil ikke gjennomføres før Skanska har mottatt kopi av vitnemålet som dokumentasjon på at mastergraden er gjennomført.

Skanska forbeholder seg retten til å bruke innleverte oppgaver, idéer og løsningsforslag videre etter eget ønske uten ytterligere vederlag til lagene.

Vurderingskriterier:
Juryen består av en gruppe fageksperter og ledere i Skanska. Innsendte bidrag vurderes etter følgende kriterier, men som en samlet helhetsvurdering:

Originalitet:
Er ideen nyskapende?
Tar den problemstillingen ett skritt videre mot en løsning?
Kombinerer idéen andre gode idéer på nye måter?

Gjennomførbarhet:
Lar idéen seg gjennomføre i dag?
Eller i nær fremtid?
Krever idéen teknologi som foreløpig er utenfor rekkevidde eller kan vi modifisere eller videreutvikle på eksisterende teknologi eller metodikk?

Presentasjon:
Lykkes laget å presentere ideen på en god måte?