Oppgave 1 Hvordan kan bygg- og anleggsbransjen bli mer sirkulær?

Anlegg1 Dam Viddalsvatn

Oppgaven er avsluttet

Har du en god idé til hvordan vi i Skanska kan bli mer sirkulære? Del den med oss, og du er med i konkurransen!

Merk: oppgaven er todelt - både første og andre del må besvares.

Første del

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen er den største forbrukeren av materialressurser i Norge. På verdensbasis bruker vår næring rundt 40 prosent av alle fornybare og ikke-fornybare ressurser, og står for rundt 40 prosent av avfallsproduksjonen.

Med knapphet på viktige ressurser og stadig økende kostnader på materialer og produkter, må vi ta ansvar og bidra til smartere og mer bærekraftige løsninger.

Ved hjelp av sirkulær økonomi kan vi begrense presset på naturressursene og mengden avfall vi produserer. Skal vi nå de klimamålene vi har satt oss og sikre en bærekraftig utvikling av samfunnet, må bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen i større grad bli en del av den sirkulære økonomien.

Ombruk montering

Når Skanska bygger den nye Storbylegevakten i Oslo, gjenbruker vi blant annet betongelementer fra Regjeringskvartalet. På denne måten får gamle bygningsdeler og materialer nytt liv – dette er sirkulærøkonomi i praksis!

Hvordan kan vår bransje bli mer sirkulær?

Gjør rede for én eller flere innovative og nytenkende løsninger som dere mener kan hjelpe oss på veien til å bli mer sirkulære.

Oppgaven kan for eksempel ta opp ett eller flere av disse temaene:

  • Ombruk av utvalgte materialer
  • Ombruk av bygg og infrastruktur
  • Flerbruks-/fleksible bygg
  • Optimal ressursbruk
  • Avfallshåndtering
  • Delingsøkonomi
  • Nye forretningsmodeller
  • Noe helt annet!

Oppgaven kan besvares i det formatet dere selv ønsker, men omfanget skal ikke overskride noe som tilsvarer mer enn 4 sider med tekst eller 6 minutter med film. Når vi vurderer besvarelsene, legger vi mest vekt på evne til nytenking og kreative løsninger! Dere kan levere som tekst (PDF), presentasjon (PPT), skisse, film eller noe helt annet. Besvarelsen må leveres gjennom denne nettsiden.

Andre del

Vi ønsker å bli bedre kjent med dere! Som en del av kvalifiserings-oppgaven skal dere også laste opp en liten videosnutt, hvor dere kort presenterer dere selv og laget, og svarer på følgende spørsmål: hvorfor valgte du nettopp din studieretning?

Videosnutten kan filmes helt enkelt via smarttelefon eller webkamera, og skal ikke vare lengre enn 3 minutter. Vi legger ingen vekt på den tekniske kvaliteten på videoen. Besvarelsen må leveres gjennom denne nettsiden.

Merk: oppgaven er todelt - både første og andre del må besvares.

Filnavn Størrelse
PPTX
Hovedpresentasjon Skanska Norge august 2022
44,069 MB Last ned
PDF
Nasjonal strategi for ein gron sirkulaer okonomi
15,278 MB Last ned
PDF
Skanska Norges klimaveikart august 2022
10,451 MB Last ned

Send inn