Morgendagens bærekraftige prosjekter

Skanskafolk2021 highres 049897

Deadline
24.10.2023, kl 23:59

Hvordan kutter vi utslippene enda mer?

Merk: oppgaven er todelt - både første og andre del må besvares.

Første del

Vi befinner oss i 2030 og Skanska har lykkes med å realisere den første delen av klimaambisjonen vår: vi har nå kuttet utslippene med 70%. Vi er også godt på vei mot det langsiktige målet om å være klimanøytrale innen 2045. Samtidig har vi i Skanska lykkes med å planlegge og gjennomføre hundrevis av små og store prosjekter i tråd med Parisavtalen. Dette har vi klart uten at det har gått på bekostning av natur, sosial bærekraft og økonomisk lønnsomhet.

Men hvordan har vi lykkes å kutte utslipp og gjennomføre klimasmarte prosjekter?
Hvilke løsninger har vi utviklet og tatt i bruk?
Hvilke tiltak har vi iverksatt?
Hvordan har vi balansert ulike hensyn knyttet til klima, miljø, sosial bærekraft, fremdrift, kvalitet og økonomi på en god og smart måte?

Storbylegevakta gront tak

Den nye Storbylegevakten i Oslo er sertifisert som Breeam-Nor Excellent, og er den første og eneste legevakten i verden som er Breeam-sertifisert. Bygget har passivhusstandard, blågrønne tak og solcellepaneler, og flere gjenbrukte byggematerialer, deriblant 27 hulldekker fra det gamle Regjeringskvartalet, kappstein fra flere andre prosjekter, samt marmor fra Nasjonalmuseet.

Presenter ett anleggs- eller byggeprosjekt, og beskriv hvordan Skanska har utviklet, planlagt og gjennomført prosjektet i tråd med Parisavtalen og vår egen klimaambisjon.

Dere kan hente inspirasjon fra våre ferdigstilte eller pågående prosjekter, eller velge et fiktivt prosjekt. Det kan for eksempel være et veiprosjekt, en jernbane eller et kraftverk på anleggssiden, eller en skole, et boligprosjekt eller sykehus hvis dere velger et byggprosjekt.

Skanska har utviklet et klimaveikart som viser hva vi skal satse på og hvordan vi skal jobbe for å nå klima- og miljømålene våre. Dere kan gjerne bruke klimaveikartet, hjemmesiden vår og andre informasjonskilder som referanser og inspirasjon når dere løser oppgaven. Men kompetansen og løsningene vi sitter på i dag holder ikke til å løse klimakrisen. Vi må sprenge grenser. Og skal vi klare det, trenger vi grensesprengere. Juryen legger derfor vekt på både originalitet og gjennomførbarhet når de vurderer besvarelsene deres. Her kan dere lese mer om de ulike vurderingskriteriene.

Oppgaven kan besvares i det formatet dere selv ønsker, men omfanget skal ikke overskride noe som tilsvarer mer enn 4 sider med tekst eller 6 minutter med film. Når vi vurderer besvarelsene, legger vi mest vekt på evne til nytenking og kreative løsninger! Dere kan levere som tekst (PDF), presentasjon (PPT), skisse, film eller noe helt annet. Besvarelsen må leveres gjennom denne nettsiden.

Andre del

Vi ønsker å bli bedre kjent med dere! Som en del av kvalifiseringsoppgaven skal dere også laste opp en kort videosnutt, hvor dere presenterer dere selv og laget, og svarer på følgende spørsmål: Hva er det som gjør at dere ser på Skanska som et spennende sted å jobbe

Videosnutten kan filmes helt enkelt via smarttelefon eller webkamera, og skal ikke vare lengre enn 3 minutter. Laget kan filme sammen eller hver for seg. Vi legger ingen vekt på den tekniske kvaliteten på videoen, dette gjør vi for å bli bedre kjent med dere. Besvarelsen må leveres gjennom denne nettsiden.

Merk: oppgaven er todelt - både første og andre del må besvares.

Underlag

Filnavn Størrelse
PDF
Skanska Norges klimaveikart
9,901 MB Last ned
PPTX
Hovedpresentasjon Skanska Norge
54,994 MB Last ned

Her kan du lese om de ulike delene av virksomheten til Skanska.
Skanska, bygg

Skanska, anlegg

Skanska, eiendomsutvikling

Send inn