01 Hvordan får vi alle i
Skanska med på klimaløftet?

Skanskafolk2021 highres 049618

Oppgaven er avsluttet

Skanska støtter målene i Parisavtalen og vi har forpliktet oss til å bidra til at Norge når 1,5­-gradersmålet. Vi er på god vei til å klare de reduksjonene som er nød­vendige for å nå målene vi har satt oss i 2030. Og vårt bidrag betyr mye, fordi potensialet for kutt er stort:

15 prosent av klimagassut­slippene i Norge kan skrives tilbake til næringen vår. På verdensbasis er dette tallet hele 36 prosent. Globalt bruker hele bygg-­, eiendoms-­ og anleggssektoren nær 40 prosent av alle ressurser, inkludert byggematerialer og energi. Disse tallene viser det enorme potensialet og den viktige rollen bransjen vår må spille hvis klimamålene i Parisavtalen skal nås.

I Skanska har vi målt CO2-utslippene våre siden 2009. De siste fem årene har Skanska som konsern kuttet over 40 prosent av de direkte utslippene våre, i tillegg til at vi bidrar aktivt til utslippskutt og energisparing i prosjektene vi gjennomfører for våre kunder. Det er utvikling og gjennomføring av prosjekter som er kjernevirksomheten vår. Og det er de flinke folkene våre som gjør at vi lykkes. Det er også menneskene i Skanska som er vår viktig­ste ressurs når det kommer til å gjøre virksomheten vår mer bærekraftig.

Brattorkaia 1

Sjøvannet gir varme og kjøling, solkraften gir energi til både bygget og nabolaget. Powerhouse Brattørkaia er verdens nordligste plusshus, med teknologi som ennå ikke fantes ved byggestart.

Men hvordan gjør vi hele vår organisasjon til en del av denne reisen? Vi er mange ulike medarbeidere i ulike roller. Alle er viktige, og alle må bidra. For å nå våre høye klimaambisjoner, trenger vi å bygge opp og sikre engasjement og kunnskap hos alle – fra regnskapsmedarbeider, til tømrer, til prosjekteringsleder og maskinfører.Hvordan skal vi klare å bygge kunnskap og engasjement for klimakutt-arbeidet i hele organisasjonen, ikke bare hos ildsjelene? Dere kan velge om dere vil svare opp for hele Skanska eller noen konkrete områder eller fag i Skanska.​​

Oppgaven besvares i det formatet dere ønsker, men omfanget skal ikke overskride noe som tilsvarer mer enn 6 sider tekst eller fem minutter med film. Dere kan levere en presentasjon, tekst, film, regneark, tegning, skisse eller noe helt annet - så lenge det sendes inn gjennom dette nettstedet.

Ressurser

Filnavn Størrelse
PPTX
Skanska Norge hovedpresentasjon
31,05 MB Last ned
PPTX
Klima og miljo i Skanska Norge
13,788 MB Last ned

Send inn