Finaleoppgave

Powerhouse Brattorkaia

Oppgaven er avsluttet

Hvordan ser morgendagens bærekraftige og levende nabolag ut?

Beskriv hvordan Skanska bør planlegge og bygge et klimanøytralt nabolag som tar vare på både miljø og mennesker.

Besvarelsen skal være en presentasjon på maksimalt 25 minutter. Etter laget har presentert besvarelsen sin vil juryen stille laget spørsmål relatert til oppgaven. Presentasjonen skal leveres som PowerPoint eller Keynote til christopher.griffiths@skanska.no innen klokken 12:00 på søndag 15. januar.

Vurderingskriterier

Juryen består av en gruppe fageksperter og ledere i Skanska. Innsendte bidrag vurderes etter følgende kriterier, men som en samlet helhetsvurdering:

Originalitet

  • Er ideen nyskapende?
  • Tar den problemstillingen ett skritt videre mot en løsning?
  • Kombinerer idéen andre gode idéer på nye måter?

Gjennomførbarhet

  • Lar idéen seg gjennomføre i dag?
  • Eller i nær fremtid?
  • Krever idéen teknologi som foreløpig er utenfor rekkevidde eller kan vi modifisere eller videreutvikle på eksisterende teknologi eller metodikk?

Presentasjon

  • Lykkes laget å presentere ideen på en god måte?
Filnavn Størrelse
PPTX
Arealbruksendringer
16,769 MB Last ned
PPTX
BREEAM Infrastructure CEEQUAL
18,586 MB Last ned
PPTX
BREEAM NOR
11,919 MB Last ned
PPTX
Energieffektvitet
33,547 MB Last ned
PPTX
Hovedpresentasjon Skanska Norge
45,772 MB Last ned
PPTX
Maskiner og transport
11,186 MB Last ned
PPTX
Materialressurser
14,449 MB Last ned
PPTX
Presentasjon av Skanskas klima og miljoambisjoner Grensesprenger finalehelg 2023
45,914 MB Last ned
PPTX
Sirkulaer okonomi
6,91 MB Last ned
PPTX
Skanska Norges Klimaveikart
26,602 MB Last ned
PDF
Skanska Norges klimaveikart januar 2022
10,451 MB Last ned