Finaleoppgave

Powerhouse Brattorkaia

Oppgaven er avsluttet

Velg ett eller flere fokusområder i klimaveikartet vårt, og lag et konsept og/eller en løsning som vi i Skanska kan bruke i prosjektene våre til å kutte utslipp og/eller redusere naturinngrep.

Forklar hvordan konseptet bidrar til at prosjektene våre for eksempel kutter utslipp, reduserer energibruk, bruker færre materialressurser, legger til rette for mer ombruk og/eller gjør at vi legger beslag på mindre natur.


Besvarelsen skal være en presentasjon på maksimalt 25 minutter. Etter at laget har presentert besvarelsen sin vil juryen stille laget spørsmål relatert til oppgaven. Presentasjonen skal leveres som PowerPoint eller Keynote til christopher.griffiths@skanska.no innen klokken 12:00 på søndag 14. januar.

Vurderingskriterier

Originalitet

  • Er ideen nyskapende?
  • Tar den problemstillingen ett skritt videre mot en løsning?
  • Kombinerer idéen andre gode idéer på nye måter?

Gjennomførbarhet

  • Lar idéen seg gjennomføre i dag eller i nær fremtid?
  • Krever idéen teknologi som foreløpig er utenfor rekkevidde eller kan vi modifisere eller videreutvikle på eksisterende teknologi eller metodikk?

Presentasjon

  • Lykkes laget å presentere ideen på en god måte?

Underlag til oppgaven

Filnavn Størrelse
PPTX
Skanska Norges klimaveikart
28,484 MB Last ned
PDF
Skanska Norges klimaveikart
9,901 MB Last ned
PPTX
Skanska Norges arbeid med klima og miljo
37,367 MB Last ned
PPTX
Sirkulaer okonomi presentasjon av fokusomradet
4,494 MB Last ned
PPTX
Materialressurser presentasjon av fokusomradet
7,506 MB Last ned
PPTX
Maskiner og transport presentasjon av fokusomradet
5,733 MB Last ned
PPTX
Hovedpresentasjon Skanska Norge
36,207 MB Last ned
PPTX
Energi presentasjon av fokusomradet
33,153 MB Last ned
PPTX
BREEAM NOR
11,919 MB Last ned
PPTX
BREEAM Infrastruktur
18,586 MB Last ned
PPTX
Arealbruksendring presentasjon av fokusomradet
16,769 MB Last ned
PDF
Klima og naturrisikoanalyse Skanska 2023
356,485 KB Last ned