02 Hvordan ser din grønne
drømmebolig ut i 2030?

Oppgave2avenyvest 0006 Super Resolution

Oppgaven er avsluttet

Skanska er en av landets største aktører innen boligbygg, næringslokaler, offentlig bygg, sykehusutbygging og undervisningsbygg.

Skanska er også en stor boligutvikler, med egne boligprosjekter i Trondheim, Stavanger, Bergen, Kristiansand og Oslo og omegn. Der utvikler Skanska Eiendomsutvikling årlig rundt 350 boliger med Skanska Norge som utførende entreprenør. Disse egenutviklede prosjektene kommer i tillegg til de mange andre boligene som Skanska hvert år bygger for andre eiendomsutviklere.

I 2030 skal vi ha redusert våre klimagassutslipp med 50 prosent i våre egenutviklede prosjekter. Vi vet at boligkundene er opptatt av beliggenhet, men vi ser også en klart økende interesse for grønne kvaliteter. Derfor setter våre kunder pris på at Skanska utvikler og bygger alle våre boliger med grønne kvaliteter og sertifiserer dem i henhold til BREEAM-NOR, Norges fremste miljøsertifiseringsordning for bygg.

Vi jobber hele tiden med å finne nye og smartere løsninger som både er miljøvennlige og gir økt kvalitet på boligen din, og som kan gjennomføres til konkurransedyktige priser. Hvordan ser denne boligen ut i 2030?

Dere kan levere svaret i det formatet dere ønsker, men omfanget skal ikke overskride noe som tilsvarer tekst på mere enn 6 sider, eller 5 minutter film. Leveransen kan også ha annen form, for eksempel en Powerpoint-presentasjon, et excelark, en tegning eller annet.

Les mer om Skanskas boligprosjekter her:
https://www.skanska.no/hva-vi-gjor/ny-bolig/

Les mer om Skanska Eiendomsutvikling og deres klimaambisjoner

Filnavn Størrelse
PPTX
Eiendomsutvikling i Skanska Norge underlag til oppgave Grensesprengerne
17,548 MB Last ned