Så mange av deltagerne i 2022 fikk sommerjobb i Skanska!

Skanska Randi og Ingrid

Nærmere halvparten av finalistene fra forrige runde av Grensesprenger-konkurransen endte med sommerjobb på våre fantastiske prosjekter rundt om i Norge.

Grensesprenger highres 7 X6 A1741

Johannes fra Bjelkelaget var en av disse. Han studerer Bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim, og jobbet i sommer med kvalitetssikring og produksjonsplanlegging på anleggsprosjektet E69 Skarvbergtunnelen.

- Dette har vært et skikkelig lærerikt opphold, med mange utfordrende oppgaver. Jeg har fått oppgaver som er litt utenfor mitt fagfelt – på denne måten har jeg sett hele prosjektet, og fått erfaringer og kunnskap som jeg ikke ellers ville fått. Jeg opplevde også at jeg fikk mye tillit i rollen min, noe som var veldig bra, forteller Johannes om oppholdet sitt på 70 grader nord.

Skanska Bjelkelaget

Lenger sør jobbet en annen finalist, arkitektstudenten Ingrid fra Nederlaget, med eiendomsutvikling – hun jobbet nemlig på prosjektet Finstad Park i Ski. Hun kunne fortelle om en spennende sommer med varierte oppgaver, og at hun var glad for den litt utradisjonelle erfaringen oppholdet ga for en arkitekturstudent.

- For meg har sommerjobben i Skanska gitt meg en fantastisk mulighet til å oppleve byggebransjen fra et annet ståsted enn det man typisk gjør som arkitektstudent. Som bransje står vi overfor utfordringer som kun kan løses om vi jobber sammen. Da er det ekstra viktig at vi gjør alt vi kan for å forstå hverandre på tvers av fagdisipliner, for det er da vi finner de gode svarene, understreker Ingrid.

Skanska Randi og Ingrid2

Sondre fra laget Morgendagens helter jobbet på det store og komplekse anleggsprosjektet E5, for å lage ny vannforsyning til Oslo Kommune.

- Jeg har gjort mye forskjellig, litt kontorarbeid, men også mye ute i produksjon. På denne måten fikk jeg virkelig sett bredden, både i prosjektet og i anlegg generelt. Et høydepunkt var at jeg fikk prøve meg på å være formann for tunelldriverne. Det var veldig «hands-on» erfaring, og jeg fikk virkelig kjent på hvordan det er å være en entreprenør.

Sondre går i likhet med Johannes Knudsen på Bygg og miljøteknikk på NTNU. Etter oppholdet i sommer har han lyst å justere litt på planene for utdanningen:

- Jeg ser nå at anlegg er noe jeg har stor interesse for, så jeg fikk også brukt sommeren til å få innsikt i erfaringer og ideer fra kollegaer i prosjektet, som jo jobber med dette på fulltid. Det er et stort prosjekt med enormt mange faggrupper – så dette gav meg svært god og nyttig erfaring, avslutter Sondre.

Skanska Sondre

Fra laget Green Team fikk både Ole Magnus, Ole Peder og Birk sommerjobb i Skanska, på to spennende byggeprosjekter. Birk brukte sommeren på Opsahlhaven, mens Ole Magnus og Ole Peder var på Ladebyhagen i Trondheim.

Skanska Green Team