03 Hvordan ble Skanska et klimanøytralt selskap?

Skanska nordoyvegen 3000px GA043170

Vi er i 2045 og Skanska er blitt et klimanøytralt selskap. Hva var de smarteste og viktigste grepene vi gjorde for å nå dette målet?

I denne oppgaven skal dere reise 23 år fram i tid, og peke tilbake på ett eller flere viktige og avgjørende grep som bidro til at vi i Skanska lyktes med vårt ambisiøse mål om å bli klimanøytrale innen 2045.

I 2022 hadde ikke Skanska de løsningene, metodene eller teknologien som var nødvendig for å nå målet om klimanøytralitet innen 2045. Men vi hadde identifisert de fem fokusområdene med størst innvirkning på å redusere klimagassfotavtrykket vårt, samt fire muliggjørere, altså innsatsområder der vi kunne bygge opp kunnskap, samarbeidsvilje og gode hjelpemidler for å få mest mulig effekt ut av tiltakene våre.

Dette var de fem fokusområdene vi bestemte oss for å jobbe systematisk med:

  • Energieffektivitet

  • Materialressurser

  • Sirkulær økonomi

  • Maskiner og transport

  • Arealbruksendringer

Og dette var de fire muliggjørerne vi pekte ut:

  • Kompetanse og FoU (Forskning og utvikling)

  • Måling, styring og dokumentasjon

  • Strategiske partnerskap

  • Kommunikasjon

Nå står vi i 2045 og ser tilbake på arbeidet som Skanska har lagt ned gjennom 23 intense år med forskning, utvikling og innovasjon. Målet er nådd, Skanskas virksomhet er nå klimanøytral. Og vi ser at det var noen helt bestemte grep som skulle vise seg å få spesielt stor betydning på veien mot målet.

Vi ønsker at dere i denne oppgaven ser på både fokusområdene og de definerte muliggjørerne og peker på de smarteste og viktigste grepene Skanska gjorde for å nå målet om å bli et klimanøytralt selskap.

Var dette noe vi kunne se tydelig allerede i 2022, og som vi satset spesielt på? Eller var det noe som vi den gang ikke hadde på radaren, men som likevel ble avgjørende på sikt? Hva fikk oss til å se at dette var viktig, og hvordan arbeidet vi med dette fram mot 2045?

Besvarelsen skal være en presentasjon på maksimalt 23 minutter. Etter laget har presentert besvarelsen sin vil juryen stille laget spørsmål relatert til oppgaven. Presentasjonen skal leveres som PowerPoint (alternativt som Google Slides) til christopher.griffiths@skanska.no innen klokken 12:00 på søndag.

Skanskas Klimaveikart

Filnavn Størrelse
PDF
Skanska Norges klimaveikart januar 2022
10,451 MB Last ned